Werkgevers gezocht voor onderzoek RIVM over gezonde leefstijl

Het RIVM voert een onderzoek uit waarbij een programma, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, wordt ingevoerd en geëvalueerd. Ze gaan uitzoeken of het een positief effect heeft op de gezondheid en leefstijl van de werknemers. Het RIVM zoekt werkgevers met 500+ werknemers.  

Werkgevers gezocht voor onderzoek RIVM

Wat houdt het onderzoek in?

Het programma is gebaseerd op een succesvol Europees voorbeeld, het Workplace Health Promotion Network in Lombardije. In dit programma ontvangen bedrijven een implementatieplan en catalogus met programma’s gericht op verbetering van leefstijl en gezondheid.

Uniek aan dit onderzoek is dat de doelgroep, de werkgevers en werknemers, vanaf de start van het onderzoek betrokken zijn. Het doel is namelijk een programma te ontwikkelen wat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Waarom dit onderzoek?

Het betreft een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering, waarin zowel programma’s gericht op de werknemer zelf als op de werkomgeving ingezet worden. Het is bekend dat een integrale aanpak meer kans biedt op succes, omdat gezondheidsbevordering via verschillende routes wordt ingezet.

Wanneer vindt het plaats?

Het onderzoek (het testen van het programma) start in september 2021 en duurt 12 maanden. Organisaties in de interventiegroep ontvangen de catalogus en het implementatieplan en worden gevraagd een aantal interventies in te voeren (deze mogen zij zelf kiezen). Aan de werknemers wordt gevraagd om op 3 momenten een vragenlijst in te vullen. Het RIVM zoekt ook nog 1 werkgever die (vanaf nu) wil helpen bij de ontwikkeling van het programma.

Interesse?

Wilt u met uw organisatie ook aan de slag met het verbeteren van de gezondheid van werknemers? Wilt u graag meedenken en deelnemen aan dit onderzoek? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker: Denise Smit, denise.smit@rivm.nl of 06 – 50 19 44 50.

Leave your comment