Stap 3: Doelstellingen

Als de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart zijn gebracht, is het tijd om de prioriteiten te bepalen en doelstellingen te formuleren.

Wat wilt u bereiken met uw vitaliteit beleid?

Formuleer één concreet overall doel voor uw vitaliteit beleid. Houd de visie van de organisatie in het achterhoofd wanneer u dit overall doel formuleert. Probeer aansluiting te vinden bij de algemene doelstellingen van uw organisatie.

Bijvoorbeeld: “Wij willen de gezondheid van onze medewerkers bevorderen door activiteiten op de werkvloer aan te bieden en de fysieke en sociale werkomgeving gezonder in te richten”.

Welke thema’s krijgen prioriteit?

Bepaal aan de hand van de behoefte inventarisatie en de analyse van de beginsituatie welke thema’s prioriteit krijgen en als eerste aangepakt gaan worden. Het is raadzaam om niet te veel thema’s tegelijkertijd aan te pakken.

Ga liever met slechts 1 of hoogstens 2 thema’s intensief aan de slag; dat maakt de uitvoering beter hanteerbaar en is voor uw medewerkers ook overzichtelijker en duidelijker. Als deze thema’s goed zijn ingebed, kunt u eventueel een nieuw thema aanpakken.

Voor de geprioriteerde thema’s werkt u stap 4 en 5 van het Vitaliteit Stappenplan verder uit.

> Ga verder met stap 4