Stap 4: Actieplan

De prioriteiten bepaald? Op naar de volgende stap: bedenk hoe u de geprioriteerde thema’s gaat aanpakken en hoe u uw actieplan gaat invullen. Hiervoor kunt u de Vitaliteit Matrix gebruiken.

Wat wilt u met de aanpak van het geprioriteerde thema bereiken?

Formuleer voor elk van de geprioriteerde thema’s concrete doelstellingen.
Houd hierbij ook rekening met de aansluiting bij de algemene doelstellingen van uw organisatie en het overall doel van uw vitaliteit beleid.

Doe zo nodig aanvullend onderzoek

Het kan zijn dat het nodig/wenselijk is om aanvullend onderzoek te doen binnen de organisatie met betrekking tot de geprioriteerde thema’s. Ga hiervoor zo nodig terug naar stap 2.

Bedenk zoveel mogelijk acties

Nu is het tijd om met acties voor de dag te komen. Bedenk er in eerste instantie zoveel mogelijk. Let daarbij nog niet te veel op de aansluiting bij de visie en/of de haalbaarheid. Brainstorm er maar op los! Het doel is om hele diverse acties te bedenken. In deze lijst met tips die werkgevers en werknemers kunnen toepassen, kunt u per thema inspiratie opdoen.

Gebruik de Vitaliteit Matrix om alle ideeën te ordenen. Zo krijgt u zich op de strategieën en/of niveaus waarvoor eventueel nog ideeën ontbreken.

Een goede selectie

Maak uit alle geopperde acties een selectie op basis van enkele vragen:

 • Sluit de actie aan bij de behoeftes van de werknemers?
 • Sluit de actie aan bij de doelstellingen van het vitaliteit beleid?
 • Past de actie binnen de omgevingsmogelijkheden van het bedrijf?
 • Spreekt de actie ook de meer kwetsbare werknemers aan?
 • Is de actie eenvoudig te verwezenlijken of vraagt het een grotere inspanning?
 • Kan de actie op de korte of de lange termijn uitgewerkt worden?

Probeer acties te selecteren die gezamenlijk zoveel mogelijk strategieën en niveaus van de Vitaliteit Matrix bestrijken. Dan is de kans groter dat u duurzame resultaten boekt en uw vitaliteit beleid een succes wordt.

Probeer daarnaast zoveel mogelijk te variëren in het soort acties die u kiest: eenvoudige en minder eenvoudige, korte en lange termijn, … Maar vooral: gooi niets weg! De acties die de selectie niet hebben gehaald, kunnen later misschien nog dienstdoen.

Stel een actieplan op

Stel een actieplan met daarin de geselecteerde acties. Het actieplan is uw wegbeschrijving, dus wees concreet genoeg. Enkele details die u kunt opnemen in het plan, met name voor de grotere acties:

 • een concrete titel;
 • de verantwoordelijke;
 • een afgebakende timing en taakverdeling;
 • de doelstelling en de doelgroep;
 • de verschillende communicatiekanalen;
 • de evaluatiecriteria (zie ook stap 6);
 • mogelijke manieren om bij te sturen wanneer iets niet vlot loopt;
 • mogelijke inkomsten en uitgaven.

Leg het actieplan voor aan het management en vraag feedback. Vraag het management om de nodige financiële middelen en personeel vrij te maken en de plannen openlijk te ondersteunen.

Actieplan GGD NOG

GGD NOG heeft een actieplan voor de thema's Bewegen, Roken, Alcohol en Ontspanning opgesteld. Zie hier hoe de GGD daarmee aan de slag gaat.

> Ga verder met stap 5