Bier alcohol

Alcohol

Gezonde werknemers presteren beter. Werknemers die alcohol drinken vóór, tijdens of na het werk zijn minder energiek, minder geconcentreerd en vaker ziek. Ook leidt dit soms tot bedrijfsongevallen, schade, productiefouten of een slechte sfeer op de werkvloer.

Werknemers vinden het vaak lastig om alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Als werkgever kunt u uw werknemers hierin ondersteunen. Hoe? Dat leest u hieronder.

alcohol

Aan de slag?!

Wilt u aandacht geven aan het onderwerp alcohol in uw bedrijf? Dan vindt u hier een aantal suggesties:

IkPas

IkPas is een landelijke actie die jaarlijks plaatsvindt. Tijdens de actie zetten deelnemers hun alcoholgebruik 30 of 40 dagen op ‘pauze’. In 2019 begint de 30 dagen actie op 1 januari en de 40 dagen actie op 6 maart (tijdens de traditionele vastentijd).

De meeste deelnemers houden het goed vol. Zelfs zes maanden na de actie drinkt een groot deel van de deelnemers nog steeds minder alcohol dan vóór de actie.

IkPas is een succesvolle actie, die goed uit te voeren is binnen bedrijven. Met de speciale pakketten voor werkgevers kunt u de actie stap voor stap organiseren in uw bedrijf. Op de website van IkPas vindt u alle informatie die u nodig hebt.

Aanpassingen werkomgeving: Alcoholbeleid

Hoe gaat uw bedrijf om met alcoholische (afscheids)cadeaus, ‘vrijdagmiddagborrels’ en alcohol tijdens zakenlunches en recepties? In een alcoholbeleid geeft u aan wat de regels en normen zijn ten aanzien van alcoholgebruik (binnen werktijd). Ook geeft u daarin aan welke ondersteuning er is voor werknemers die willen stoppen of minderen met drinken. Op de website www.alcoholinfo.nl vindt u veel informatie over alcohol, en ook tips voor het opstellen van alcoholbeleid in de werksetting. Ook het Kenniscentrum Sport heeft handige tools om alcoholbeleid te ontwikkelen. Daarnaast denkt ook de Gezonde Werkvloer Adviseur hierover graag met u mee!

Wist u dat...?

  • ... in Noord- en Oost-Gelderland 82% van de volwassenen wel eens alcohol drinkt? Een op de tien mensen is zelfs een ‘zware drinker’. Dit betekent dat je op minstens één dag per week meer dan 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol drinkt.
  • ... de Gezondheidsraad als advies geeft: ‘drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’. Drie op de tien inwoners in Noord- en Oost-Gelderland voldoet niet aan deze norm (zie kvnog.nl). Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om twee van de zeven dagen in de week geen alcohol te drinken, om gewenning te voorkómen.
  • ... voeren van een Alcoholbeleid op korte termijn kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het werk. En een verhoging van de productiviteit. Op lange termijn kan een alcoholbeleid zorgen voor verbetering van de sfeer op de afdeling en de gezondheid van de werknemers. Hierdoor vermindert het ziekteverzuim (bron: Trimbos; Alcoholinfo.nl).

Meer informatie?

  • Het Loket Gezond Leven biedt achtergrondinformatie over alcohol en werk. Er zijn bijv. tips te vinden over alcoholbeleid, en een lijst met effectieve interventies voor uw werknemers.
  • Op alcoholinfo.nl vindt u uitgebreide informatie over alcohol. Er is een apart onderdeel over alcohol en werk voor werkgevers en werknemers.
  • Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u ook terecht bij de instellingen voor verslavingszorg in de regio: Tactus en Iris in de Buurt/Iriszorg.
  • In dit document vindt u tips voor werkgevers en werknemers over (meer) bewegen en (minder) stilzitten, (stoppen met) roken, (matig gebruik van) alcohol, (gezonde) voeding en (voldoende) ontspanning op de werkvloer.