lezen en schrijven-header

Laaggeletterdheid

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ook informatie over hun gezondheid is lastig te begrijpen. Vaak voelen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zich minder gezond.
Kijk ook dit Filmpje van Stichting Lezen en Schrijven.

Ook op de werkvloer is het lastiger voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed waardoor ze sneller fouten maken of het kost hen meer tijd om werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is ook het halen van certificaten voor laaggeletterden lastiger. In dit Filmpje van Stichting Lezen en Schrijven vertelt Marco over de invloed van laaggeletterdheid op zijn werk.

lezen en schrijven

Aan de slag?!

Wilt u aan de slag met de aanpak van laaggeletterdheid in uw organisatie? De volgende websites en programma’s helpen u daarbij.

Stichting Lezen & Schrijven

De adviseurs van Stichting Lezen & Schrijven kunnen u helpen om aan de slag te gaan met laaggeletterdheid binnen uw organisatie. Daarnaast is op de website veel informatie te vinden over het thema.

Laaggeletterdheid herkennen

Het opleidingsniveau is een belangrijke aanwijzing voor laaggeletterdheid: tot mbo-niveau 1 of minder dan 10 jaar onderwijs in het land van herkomst. Andere signalen zijn:

 • Leeftijd
 • Moeite hebben met het vertellen van een chronologisch verhaal
 • Vermijden van lees- en schrijfsituaties
 • Ongemakkelijk of boos worden als er teveel vragen worden gesteld
 • Te vroeg, te laat of op de verkeerde dag op de afspraak komen

U wilt uw werknemers helpen die moeite hebben met de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden). Maar vaak schamen deze mensen zich voor hun onvoldoende vaardigheden. Dit Gesprekskompas van Stichting Lezen & Schrijven geeft tips over hoe en wanneer u de doelgroep aanspreekt.

Gezondheid

Sommige interventies zijn erg talig. Hierdoor is het lastiger om te volgen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De interventie Samen Sterker Stoppen is een interventie om te stoppen met roken die ook passend is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

De interventie Voel je goed richt zich op gezonde voeding en bewegen. Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Deze interventie richt zich op een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger.

Wist u dat...?

 • .. In Noord- en Oost Gelderland het aandeel laaggeletterden ongeveer gelijk is als het landelijke aandeel. Kijk wat het aandeel laaggeletterde in uw gemeente is op Geletterdheid in Zicht.
 • .. Taalproblemen de oorzaak zijn van één op de tien zware ongelukken in de procesindustrie (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015)
 • Laaggeletterd betekent dat je de taal of talen die je spreekt slecht beheerst. Anderstaligen zijn niet perse laaggeletterd. In hun eigen taal kun je wel ‘op niveau’ spreken. Als iemand ook in zijn moedertaal analfabeet is, zijn zij anderstalig én laaggeletterd.

Meer informatie?

 • In onze NOG Fitter en Vitaler toolkit vindt u handige factsheets over het thema laaggeletterdheid
 • Op de website van Stichting Lezen & Schrijven en Pharos is veel informatie te vinden over het thema.
 • Op de website Steffie worden lastige zaken op een makkelijke manier uitgelegd. Bijvoorbeeld over Corona, DigiD en een bezoek aan de huisarts.