Ontspanning

Ontspanning

Steeds vaker is er aandacht voor mentaal fitte medewerkers. Zij  kunnen beter omgaan met stressvolle situaties, zijn productiever en verzuimen minder vaak. Volgens de Monitor Arbeid van TNO hebben meer dan 1 miljoen werknemers last van burn-outklachten. De gevolgen van werkstress kosten Nederlandse werkgevers zo’n 1,8 miljard euro per jaar.

sporten en werken

Aan de slag?!

Wilt u aan de slag met de mentale gezondheid van uw medewerkers? De volgende apps en websites helpen u daarbij:

Werkplezier vergroten

Werkplezier is een cruciale factor voor een succesvol bedrijf. Door het werkplezier te vergroten, kunnen werknemers beter tegen stress. Op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl vindt u veel informatie over werkplezier en het tegengaan van werkstress. Bekijk bijvoorbeeld eens de koerskaart 'van Werkstress naar  Werkplezier'.

Gespreksleidraad werkstress

De leidraad bestaat uit twaalf gesprekskaarten, die elk een thema belichten. Bijvoorbeeld 'oorzaken van werkstress, 'werkplezier', 'signalen van stress of overbelasting' en 'ondersteuning en herstelmogelijkheden'. Iedere kaart bestaat uit verschillende vragen. Aan de hand van deze vragen gaan werkgever en werknemers, of werknemers onderling met elkaar in gesprek. Met de gespreksleidraad maak je werkstress bespreekbaar, en zoek je samen naar oplossingen.  

Toolbox 'Werk en psychische klachten'

In de Toolbox Werk en psychische klachten vindt u allerlei informatie over psychische problematiek in de werksetting. Bijvoorbeeld over het bespreekbaar maken van psychische klachten, het voorkomen van werkstress en pesten, verschillende vormen van (online) ondersteuning en hulp voor werknemers, en informatie over het aannemen van mensen met psychische klachten.

Versterken van mentaal kapitaal in de werksetting

Het mentaal kapitaal is de ‘mentale fitheid’, ‘veerkracht’ en ‘mentale weerbaarheid'. Belangrijk is te onderzoeken wat het belang is van mentaal kapitaal voor de werksetting, hoe het mentaal kapitaal kan worden vergroot bij werknemers en wat dat oplevert. Deze leidraad helpt u daarbij.

Een groene werkomgeving

Groen op en rond de werkvloer is gunstig voor de gezondheid en het welbevinden van werknemers. Groen draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Check dit artikel of de factsheet Groen en Werken. Op een bedrijventerrein in Wapenveld is een Tiny Forest aangelegd waar medewerkers kunnen ontspannen en/of (buiten)werken. Bekijk dit filmpje.

Happy We

Dagelijks geluk is een gewoonte. Laat medewerkers hun dagelijks geluk bijhouden met de HappyWe-app. Deze app is ontwikkeld om geluksmomenten met elkaar te delen. Met de app kunnen medewerkers elkaar eenvoudig van zakelijke successen of ander goed nieuws op de hoogte stellen. Geluksmomenten met elkaar delen werkt aanstekelijk en motiverend.

2DaysMood

Met 2DaysMood krijgt u inzicht in het werkgeluk van uw medewerkers. De app stuurt uw medewerkers dagelijks of wekelijks een korte enquête die ze binnen 15 seconden kunnen invullen. U ontvangt de wekelijkse rapportage. Hieruit kunt u eenvoudig opmaken hoe het met uw medewerkers gaat, of ze stress ervaren of juist helemaal in hun element zijn. Gebruik deze waardevolle informatie tijdens uw teammeetings of 1-op-1-gesprekken.

Headspace

Headspace is een meditatie-app die een concrete en bovenal een rationele vorm van meditatie biedt. Kleine oefeningen van 10 tot 20 minuten vergroten de focus en helpen de gedachtestroom in de juiste banen te leiden. Lekker voor het slapen gaan, en soms ook heel handig op het werk. De app en de eerste 10 lessen zijn gratis.

Wist u dat ...?

...stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1 is?

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Alle mensen die ermee te maken hebben gehad, geven aan dat het niet zover gekomen was wanneer ze er eerder over gesproken hadden, thuis maar ook op het werk. Alle reden dus om als werkgever werkstress bespreekbaar te maken.

Meer informatie

  • In onze NOG Fitter en Vitaler toolkit vindt u meer informatie over het thema Ontspanning.
  • Op de website duurzameinzetbaarheid.nl vindt u meer informatie over alle aspecten van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • Het platform Gezondewerkvloer.nl biedt gratis tools om gezondheid en vitaliteit op de werkvloer te stimuleren.
  • In dit document vindt u tips voor werkgevers en werknemers over (meer) bewegen en (minder) stilzitten, (stoppen met) roken, (matig gebruik van) alcohol, (gezonde) voeding en (voldoende) ontspanning op de werkvloer.