Stap 7: Verankering

De leefstijl van medewerkers bevorderen is een continu proces en vraagt continue inspanning. Probeer daarom het vitaliteit beleid te integreren in de dagelijkse routine van het bedrijf.

Stuur het vitaliteit beleid bij

Schaaf de acties voortdurend waar nodig bij. Zet het beleid regelmatig op de agenda, of maak er een vast agendapunt van. Maar voer ook de nodige aanpassingen in de werkgroep door. Hoe kan nóg beter samengewerkt worden?

Verandering van spijs doet eten. Zet daarom regelmatig nieuwe acties op. Kijk nog eens naar de acties uit stap 4 die nog niet in het actieplan zijn opgenomen: zit er nog iets interessants bij? Als u besluit nieuwe acties te organiseren, blijf ze dan heel concreet plannen: wie, wat, waar, wanneer, hoe? Voel ook aan wanneer het tijd is voor een nieuwe behoeftepeiling onder de werknemers.

Verankering

Verankering is belangrijk om:

  • het vitaliteit beleid een structurele plek te geven in de organisatie;
  • beleid te behouden voor de organisatie en niet te laten verdwijnen met bijvoorbeeld het vertrek van een enthousiaste persoon;
  • de activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij en in te bedden in het dagelijks handelen.

Probeer het vitaliteit beleid zo diep mogelijk te verankeren in de structuur van uw organisatie. Verankering gebeurt in elk organisatie op een andere manier. Enkele voorbeelden:

  • Besteed een vaste rubriek van het personeelsblad aan vitaliteit en gezondheid.
  • Geef elke nieuwe medewerker een informatiepakket ontvangt over het vitaliteit beleid binnen uw organisatie.
  • Besteed in het jaarlijkse functioneringsgesprek aandacht aan alle leefstijl thema’s.
  • Neem het vitaliteit beleid op in de plannings- en controlecyclus van het bedrijf.
  • Neem het vitaliteit beleid op als onderdeel van personeelsbeleid, Arbobeleid en bedrijfsvoering.
  • Moedig het management aan zich bij te scholen in gezondheidsbevordering.

Blijf ten slotte regelmatig en enthousiast communiceren over vitaliteit en gezondheid. Zo behoudt en versterkt u het draagvlak. Communiceer over alle veranderingen in het beleid en experimenteer ook eens met nieuwe communicatiekanalen.

Neem contact met onze Gezonde Werkvloer Adviseur