Beleid vitaal fit

Vitaliteit beleid op het werk

Aandacht voor een gezonde leefstijl op de werkvloer kan veel opleveren; fitte en vitale medewerkers zijn energieker, alerter én hebben meer arbeidsvreugde. Dit komt de duurzame inzetbaarheid op langere termijn ten goede.

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Daar is meer voor nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak vastgelegd in een vitaliteit beleid. Creëer stap voor stap een omgeving die een gezonde leefstijl onder werknemers stimuleert en vergemakkelijkt.

Beleid vitaal

Hoe ziet een goed vitaliteit beleid eruit?

Een vitaliteit beleid is een beleid dat:

  • werknemers aanzet tot een gezonde(re) leefstijl.
  • zowel individueel als via de werkomgeving een gezonde leefstijl bevordert.
  • een goede mix van activiteiten en acties omvat.
  • de nadruk legt op het motiveren en/of ondersteunen van medewerkers.
  • de individuele keuzevrijheid van werknemers respecteert.
  • ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholgebruik beperken en zich goed in hun vel voelen op het werk en daarbuiten.
  • aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en behoeften.
  • gericht is op de lange termijn en aansluit bij de strategische bedrijfsdoelstellingen.

Vitaliteit Stappenplan

Een vitaliteit beleid opstellen en uitvoeren hoeft niet moeilijk te zijn of veel geld te kosten. Het Vitaliteit Stappenplan helpt u hierbij. Het is een leidraad om de verschillende fases te doorlopen, van draagvlak creëren tot evalueren. Lees meer.

Vitaliteit Matrix

Ook de Vitaliteit Matrix is een handig houvast: dit instrument helpt u om bij stap 4 van het Vitaliteit Stappenplan een goede mix van activiteiten te kiezen voor het thema waarmee u aan de slag wilt gaan. Dan heeft u meer kans om op de lange termijn resultaat te boeken. Lees meer.

Invul-format

Hier vindt u een invul-format voor uw vitaliteit beleid, gebaseerd op het Vitaliteit Stappenplan en de Vitaliteit Matrix. U kunt dit format invullen op basis van de stappen die u zet en de keuzes die u maakt.

Digitale Gezonde Werkvloer Adviseur

Bij het opstellen, uitvoeren en borgen van het vitaliteit beleid kan de Digitale Gezonde Werkvloer Adviseur van NOG Fitter en Vitaler u ondersteunen. Lees meer.

Certificaat NOG Fitter en Vitaler

Is uw organisatie ook NOG Fitter en Vitaler: behaal het NOG Fitter en Vitaler certificaat!

Het NOG Fitter en Vitaler certificaat is er voor organisaties die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun werknemers. Na het behalen van het certificaat mag uw organisatie zich gedurende vier jaar een ‘NOG Fittere en Vitalere organisatie’ noemen. De criteria zijn gebaseerd op de vier pijlers van de Gezonde Werkvloer Aanpak: beleid, onderzoek, kennis en omgeving. Hier vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het certificaat.

Neem contact met ons op als u het certificaat wil aanvragen.