Stappenplan vitaliteitsbeleid

Vitaliteit Stappenplan

U kunt het Vitaliteit Stappenplan gebruiken om een werkomgeving te creëren die een gezonde levensstijl onder medewerkers stimuleert. Gebruik het stappenplan om een beleid uit te werken voor (een van) de leefstijl thema’s; bewegen, roken, alcohol, voeding en mentale gezondheid.
Het stappenplan is chronologisch opgesteld, maar de realiteit is vaak anders. Als u een stap hebt voltooid, betekent dat dus niet dat de vorige stappen geen aandacht meer verdienen. Spring gerust vooruit en achteruit.

In 7 stappen naar beleid
 • Stap 1: Draagvlak
  Wanneer het beleid wordt gesteund door een grote groep medewerkers, heeft het meer kans van slagen. Lees meer
 • Stap 2: Beginsituatie
  Begin met het in kaart brengen van beginsituatie; wat zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden? Lees meer
 • Stap 3: Doelstellingen
  Als de beginsituatie in kaart is gebracht, is het tijd om de prioriteiten te bepalen en doelstellingen te formuleren. Lees meer
 • Stap 4: Actieplan
  De prioriteiten en doelstellingen bepaald? Op naar de volgende stap: bedenk hoe u uw actieplan gaat invullen. Hiervoor kunt u de Vitaliteit Matrix gebruiken. Lees meer
 • Stap 5: Uitvoering
  Na de voorbereiding wordt het tijd om acties te gaan uitvoeren. Een gezonde leefstijl zal nu echt gaan leven bij u op het werk. Lees meer
 • Stap 6: Evaluatie
  Als een aantal acties is uitgevoerd, is het tijd om deze te evalueren en zo nodig bij te sturen. Lees meer
 • Stap 7: Verankering
  De leefstijl van medewerkers bevorderen is een continu proces en vraagt continue inspanning. Probeer daarom het vitaliteit beleid te integreren in de dagelijkse routine van het bedrijf. Lees meer

GGD NOG heeft het stappenplan doorlopen en voor de eigen organisatie een Beleidsplan en Actieplan opgesteld.